Verkoop via Onderhands.nl

Onze organisatie opereert in geheel Nederland en uw belangen worden discreet en zorgvuldig behartigd door een deskundig makelaarskantoor bij u in de regio.

Ik wil meer weten

Het woningaanbod van Onderhands.nl vindt u op onder andere de websites van Funda, Pararius, Jaap en Huislijn.

      

De verkoop van een woning via Onderhands.nl kan het best worden omschreven als een reguliere verkoop, waarbij de woning optimaal wordt gepresenteerd middels foto’s, plattegronden en goede omschrijving.

Diverse redenen voor gedwongen verkoop
Bij steeds meer huiseigenaren ontstaan er betalingsachterstanden bij de geldverstrekker, vaak als gevolg van echtscheidingen, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De huidige economische situatie en de politieke onzekerheid wat betreft de woningmarkt dragen hier in sterke mate aan bij.

Gevolg: een sterk stijgend aantal huiseigenaren dat de woning gedwongen moet verkopen met restschuld.

Medewerking aan onderhandse verkoop is essentieel
Uit een recent onderzoek van onder andere de Erasmus Universiteit (Rotterdam) en de Universiteit van Tilburg is gebleken dat een woning bij verkoop middels executie tot 40 % minder opbrengt dan in geval van reguliere verkoop. Dit is een absoluut ongewenst scenario voor iedere huiseigenaar vanwege de gigantische restschuld.

Het is dan ook van groot belang om goed te blijven communiceren met uw geldverstrekker in geval van onoplosbare betalingsachterstanden en om desgewenst medewerking te verlenen aan onderhandse verkoop middels het afgeven van een zogenaamde volmacht aan uw geldverstrekker.

De makelaars van Onderhands.nl zijn gespecialiseerd in het onderhands verkopen van woningen waarbij een executieverkoop dreigt. Als geen ander begrijpen wij dat er bij een onderhandse verkoop een groot emotioneel aspect aanwezig is en wij besteden dan ook veel aandacht aan een optimaal persoonlijk contact met u als huiseigenaar.

Onze doelstellingen:

=       het voorkomen van woningverkoop middels executieveiling;

=       verkopen van de woning tegen een zo gunstig mogelijke verkoopprijs;

=       beperken van de financiële schade voor u als huiseigenaar.