Wat is Onderhands.nl

Onderhands.nl is een landelijk operende organisatie gespecialiseerd in de verkoop van woningen, in de situatie van een gedwongen of een reguliere verkoop.

Onze doelstelling is het voorkomen van gedwongen verkopen middels oa veilingen. en daarentegen via onderhandse verkoop een marktconforme prijs realiseren.

Hierdoor wordt zowel de financiele schade voor de huiseigenaar als de geldverstrekker voorkomen.

Dankzij een intensieve samenwerking met Onderhands.nl komen geldverstrekkers hun zorgplicht na ten opzichte van haar debiteuren.

Neem contact met ons op

amsterdam