Geldverstrekkers

De belangrijkste redenen voor een intensieve samenwerking met Onderhands.nl:

Uniek in Nederland
Onderhands.nl is de landelijk opererende specialist, in de verkoop en taxaties van woningen in het zogenaamde pre-executietraject;

Beperking reputatieschade en maatschappelijke betrokkenheid
Geldverstrekkers worden in toenemende mate beoordeeld op maatschappelijke betrokkenheid en het verstrekken van verantwoorde leningen en hypotheken. Gedwongen verkoop van woningen middels executieveilingen leidt dan ook tot reputatieschade;

Dubbel rendement
Geldverstrekkers komen dankzij een intensieve samenwerking met Onderhands.nl hun zorgplicht na ten opzichte van haar klanten. Dit sluit aan bij de steeds grotere bewustwording op het gebied van Corporate Social Responsibility (C.S.R.);

Onzekere waarde-ontwikkeling van het onderpand
Een verdere verslechtering van de woningmarkt ligt voor de hand vanwege de sombere economische vooruitzichten en diverse recente politieke ontwikkelingen, zoals de verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek en de invoering van het nieuwe hypotheek-regime;

Het CRM systeem van Onderhands.nl maakt Bijzonder Beheer overzichtelijk en transparant voor de geldverstrekker
Onderhands.nl heeft een CRM-systeem laten ontwikkelen waarmee geldverstrekkers eenvoudig dossiers kunnen invoeren en opdrachten (taxaties en/of onderhandse verkoop) kunnen verstrekken middels een druk op de knop. Daarnaast heeft de geldverstrekker dankzij het CRM-systeem in een oogopslag inzage in haar dossiers.

Dankzij Onderhands.nl ligt bij Bijzonder Beheer ieder dossier boven op de stapel;

Het 7-dagen stappenplan van Onderhands.nl
Nadat de geldverstrekker (afdeling Bijzonder Beheer) een getekende volmacht voor onderhandse verkoop heeft ontvangen, zal Onderhands.nl worden voorgesteld aan de debiteur. Onderhands.nlneemt contact op met de debiteur, verstrekt advies inzake verkoopklaar maken en verzorgt een uitgebreide opname van de woning waarbij de woning wordt ingemeten (NEN2580). Er worden professionele foto’s gemaakt en aantrekkelijke teksten geschreven, waarna de woning te koop wordt aangeboden.